BIG-registratie

Terug naar Werken en leren

Het BIG-register komt voort uit de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het Nederlands register raadplegen.

Ben je werkzaam als apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige? Dan dien je ingeschreven te staan in het BIG-register.

BIG-registratie

Wat betekent een BIG-registratie voor jou als zorgverlener?

- Je mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
- Artsen, bachelor medisch hulpverleners, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren.
- Je kunt met een buitenlands diploma aan de slag in Nederland.
- Je kunt een opleiding tot specialist volgen.
- Je valt onder het tuchtrecht.

Kijk op BIG-register voor meer informatie.