Huisartsen Zuid-Kennemerland

Huisartsen Zuid Kennemerland eo is de publieke naam van de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK), het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Zuid Kennemerland, en de onderliggende BV’s. Huisartsen Zuid Kennemerland eo staat voor de volgende entiteiten:

HCZK
De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) behartigt de collectieve huisartsenbelangen en ontwikkelt huisarts gerelateerde activiteiten. Zo worden alle regionale en landelijke zorg gerelateerde ontwikkelingen gevolgd en met de leden gecommuniceerd. De koppeling met het landelijk huisartsenbeleid wordt bereikt door als afgevaardigde van haar leden op te treden in de ledenvergadering van de LHV Huisartsen Kring Noord Holland Midden.

Missie
De HCZK stelt de huisartsenpraktijken optimaal in staat om 24/7 basis huisartsenzorg van hoge kwaliteit aan hun patiënten te leveren, inclusief goede ondersteuning van zorgvernieuwing, facilitering van de bedrijfsvoering en programmatische multidisciplinaire zorg bij chronische aandoeningen.

Werkgebied
Het werkgebied van de HCZK omvat Haarlem, IJmuiden, Velsen (onder het kanaal), Spaarndam, Driehuis, Santpoort, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort, Bennebroek en Heemstede.

Eerstelijnszorg
Kleermakerstraat 51
1991 JL
 Velserbroek