Stichting SIG

De SIG is een kleinschalige professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.

Bekijk alle vacatures van Stichting SIG
Gehandicaptenzorg
Verpleging, verzorging, thuiszorg
Welzijn
Postbus 101
1940 AC
 Beverwijk