zoekt een

Specialist Ouderengeneeskunde

BC&A is een dienstverlenend team dat behandelingen geeft in lijn met de vraag en de wensen van onze cliënten. BC&A werkt vooral en steeds meer als een zelfsturend team; een belangrijk uitgangpunt is dus de eigen regie van de cliënt en parallel aan deze ontwikkeling: the professional in the lead. BC&A bestaat uit circa 100 gespecialiseerde behandelaren zoals: specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen in opleiding, doktersassistenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (GZ)psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, muziektherapeuten, en een teamcoach.

* een gekwalificeerde Specialist Ouderengeneeskunde;
* een uitstekende teamspeler;
* enthousiast en energiek;
* ontwikkelingsgericht en deskundig

De medische cliëntenzorg wordt door ons 24/7 geleverd. Dit betekent dat je een aandeel levert in de bereikbaarheidsdiensten in de avonden, nachten en weekenden. Wonen buiten de regio hoeft geen probleem te zijn, want we beschikken zo nodig over goede en rustige verblijf- en slaapgelegenheden.

Door veranderingen in klantbehoeften, wetgeving en politiek is de zorg sterk in beweging. ViVa! Zorggroep verandert mee en is bezig haar centrum Behandeling, Consultatie en Advies (BC&A) verder te professionaliseren. Daarom zoekt ViVa! Zorggroep een:

Ambitieuze en enthousiaste
Specialist Ouderengeneeskunde
     24-36 uur per week

 

Wij bouwen graag met jou samen aan de verdere professionalisering van onze discipline ouderengeneeskunde. Als Specialist Ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor het verlenen van medische zorg, het opstellen en uitvoeren van zorgplannen en het voeren van de regie. Je werkt zowel intra- als extramuraal. In overleg bepalen we jouw specifieke aandachtsgebieden. De psycho-geriatrie, somatiek, revalidatie of toch liever psychiatrie? Er is veel mogelijk en bespreekbaar!

Naast het reguliere werk zijn er allerlei kansen om je te ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden voor onderzoek, deelname aan de ketenzorg of het opleiden van AIOS..

Wij bieden een interessante plek in een organisatie in ontwikkeling, waarbinnen je met al jouw talenten en deskundigheid aan de slag kunt gaan. Als tegenprestatie bieden wij je een goed pakket van primaire (FWG functiegroep 70) en secundaire arbeidsvoorwaarden, ruime ontwikkelings- en bijscholingsmogelijkheden en een gezellig en betrokken team.

Meer weten? We geven graag antwoord op al je vragen.
Bel Teije Hooghiemstra, Mary Borgman, Letty Oudewortel of Harriët Zuiderduin: 088-9957424.
Een dag meelopen? Je bent van harte welkom!

Wil je weten hoe onze huidige SOG’ers en artsen het vinden om bij ViVa! Zorggroep te werken? Klik hier voor hun verhalen.

“Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure”