zoekt een

Lid voor de Lokale Cliëntenraad Extramuraal

 

 

ActiVite is een actieve en betrokken zorgorganisatie die professionele verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden aanbiedt, zowel bij mensen thuis als in onze verpleeghuizen. Ons complete aanbod aan diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt u op www.activite.nl. Hier vindt u ook informatie over de Centrale Cliëntenraad. Naast de Centrale Cliëntenraad heeft ActiVite ook Lokale Cliëntenraden. Elk verpleeghuis van ActiVite heeft haar eigen Raad. ActiVite vindt het belangrijk dat ook de thuiszorg (extramurale zorg- en dienstverlening) vertegenwoordigd wordt door een Lokale Cliëntenraad (LCR). Voor de nieuwe LCR Extramuraal zoekt ActiVite daarom een aantal enthousiaste leden. 

De Lokale Cliëntenraad Extramuraal van ActiVite zoekt zowel een nieuwe voorzitter als nieuwe leden voor het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de extramurale cliënt. Wilt u, op uw manier, een steentje bijdragen in de zorg en weet u zich goed te kunnen inleven in de gevolgen van beleidsbeslissingen voor cliënten? ActiVite maakt graag kennis met u.

Wat gaat u doen als lid van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal?

De Lokale Cliëntenraad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan de kwalitatief goede dienstverlening en brengt, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Manager Extramuraal. De Lokale Cliëntenraad komt circa 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. De LCR bestaat uit maximaal vijf personen, inclusief de voorzitter. In elke LCR heeft ook één afgevaardigde uit de CCR zitting. De CCR overlegt periodiek met de Raad van Bestuur van ActiVite, jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 

ActiVite levert thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord, waarbij aandacht is voor zorg in elke fase van het leven. ActiVite heeft een aantal specialisaties; wondzorg, complexe medische verpleging, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Naast de cliënten die wonen in één van de 9 verpleeghuizen levert ActiVite ook dagelijks aan circa 4.000 cliënten thuiszorg.

Wat zoeken wij?

Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met de (ouderen)zorg staan als lid van de LCR Extramuraal voorop. Vanzelfsprekend heeft u een groot inlevingsvermogen in de cliënt, dit mede dankzij het feit dat u een familielid en/of mantelzorger bent van een van onze cliënten die extramurale zorg ontvangt of een (wettelijke vertegenwoordiger van een) cliënt van ActiVite bent. Tevens bezit u als lid van de LCR Extramuraal de volgende eigenschappen: 

  • U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en weet positief kritisch mee te denken;
  • U heeft directe of indirecte ervaring met zorgverlening thuis en/of specifieke kennis en belangstelling voor langdurige zorg en welzijn (intra-en/of extramuraal);
  • U bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de zorgsector en weet deze te kunnen vertalen naar wat dit betekent voor de cliënten van ActiVite;
  • De afgelopen twee jaar heeft u geen dienstverband gehad bij ActiVite;
  • U bent woonachtig in het werkgebied van Activite. 

 Van de voorzitter vragen wij, ter aanvulling op bovenstaande, de volgende punten: 

  • U weet leiding te geven aan de vergadering en leden te stimuleren tot een bijdrage;
  • U bent in staat om een samenwerkingsrelatie met de Manager Extramuraal te onderhouden en zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen;
  • U weet de belangen van de lokale cliëntenraad te behartigen en deze te vertegenwoordigen;
  • Lid te worden van de Centrale Cliëntenraad.

Wat bieden wij?

Het lidmaatschap van de Lokale Cliëntenraad Extramuraal is een afwisselende, interessante vrijwilligersfunctie voor geïnteresseerden in het beleid en de dagelijkse gang van zaken van ActiVite, vanuit het perspectief en de belangen van de extramurale cliënt(en). Uiteraard worden de onkosten die gemaakt worden voor deze functie vergoed.

Interesse?
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Corrie Vellema (Manager Extramurale Zorg), via telefoonnummer: 071-5161415. Solliciteren? Stuur dan uw motivatiebrief met cv naar pz@activite.nl o.v.v. " Lid Lokale Cliëntenraad Extramuraal" t.a.v. Daniëlle Niessink (Bestuurssecretaris).

Contact

Stefan Fiselier, Directeur Thuiszorg
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Werkvelden

Overige werkvelden

Plaats

Leiderdorp

Functiecategorie

Overig

Sluitingsdatum

16 augustus 2022