zoekt een

Opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

GGZ inGeest biedt de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ aan. Wil jij verdieping en zelfstandig bevoegd behandelaar worden? Wij bieden je deze kans! GGZ inGeest is een erkende praktijkinstelling voor de driejarige opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist (MSc). Per januari 2022 hebben wij opnieuw opleidingsplaatsen beschikbaar voor verpleegkundigen die opgeleid willen worden tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Het aantrekkelijke aan deze veelzijdige opleiding is dat je op drie werkplekken met diverse doelgroepen en in verschillende settingen ervaring opdoet, kortom: generalistisch en specialistisch. Waarom hebben VioS voor deze opleiding gekozen, bij onze organisatie?
  • De Combinatie van verdieping in het vak GGZ-verpleegkunde én het directe contact met de patiënt behouden
  • Meer verantwoordelijkheid, je wordt regiebehandelaar
  • Je kunnen bezighouden met innovatietrajecten en onderzoek
  • En er werken veel VS-en bij ons: veel kennis en ervaring is beschikbaar in alle zorgclusters en (mede hierdoor) is er een uitstekend opleidingsklimaat.
Bij GGZ inGeest bevind je je, door de intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC, in een academische omgeving. Binnen de academische werkplaatsen komen onderzoek, behandeling en opleiding bij elkaar, ondersteund door een uitstekende onderzoeksinfrastructuur. Datamanagers en statistici zijn beschikbaar voor onze opleidelingen, onderzoekers en promovendi. Het Projectbureau begeleidt, onder meer de opleidelingen, bij complexe innovatietrajecten, waardoor implementaties in zorgtrajecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Onze opleiders, die vanzelfsprekend ook werkzaam zijn als Verpleegkundig Specialist in de patiëntenzorg, zijn Willem Struijs (06-12525848), Els Dozeman (06-44920316) en Kirsten Fransen (06-28974719). Zij kunnen op al je vragen antwoord geven. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je de sfeer komen proeven? Dan ben je van harte welkom eens mee te komen lopen (eventueel online) met een VS van inGeest! De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Het betreft een aanstelling voor de duur van de opleiding. Je krijgt een contract voor 36 uur per week waarvan je 24 uur per week gaat werken op een van onze locaties, 8 uur per week onderwijs hebt en 4 uur kunt besteden aan zelfstudie. Bijna alle VioS kiezen ervoor om, na afronding van de opleiding bij ons te blijven werken als Verpleegkundig Specialist. Informatie over de opleiding is beschikbaar op de website www.ggzvs.nl, daar vind je ook de complete aanmeld- en selectieprocedure. Werken als Verpleegkundig Specialist Voor Verpleegkundig Specialisten is er binnen GGZ inGeest een goed werkklimaat. Alle beroepscompetenties en wettelijke bevoegdheden die een VS heeft, kunnen worden benut. VS-en (45 - 50 in totaal!) werken op de poli’s, in FACT-teams, klinieken, crisisdienst en in de Basisggz. Bovendien zijn er goede ontwikkelingsmogelijkheden naast de patiëntenzorg. Je hebt de mogelijkheid om onderzoek te doen, een rol te vervullen in het onderwijs of deel te nemen aan instellingsbrede projecten. Als VS krijg je een scholingsbudget van € 1500,00 per jaar voor het volgen van geaccrediteerde scholing in het kader van de herregistratie. Je mag zelf bepalen waaraan je dit budget besteedt. De Verpleegkundig Specialist GGZ werkt als regiebehandelaar in patiëntenzorg, innoveert zorg, werkt mee aan of initieert onderzoek en coacht professionals. De opleidingsplaats is 36 uur per week, voor de duur van de opleiding, waaronder een dag per week cursorisch onderwijs in het landelijk opleidingscentrum GGZ[-VS te Utrecht. Vanaf 2019 is er sprake van een volledig vernieuwd curriculum met keuzemodulen en differentiaties en is er leertherapie ingevoerd. De opleider stelt het opleidingstraject samen gebaseerd op de voorkeur, ervaring en interesse van de verpleegkundige-in-opleiding-tot-specialist (VioS). Er zijn mogelijkheden om de opleiding te combineren met een promotietraject voor kandidaten, die reeds over een academische graad beschikken. De opleiding bestaat uit praktijkleren bij GGZ inGeest, binnen verschillende zorgclusters, in ambulante, poliklinische en klinische settingen. Er zijn externe praktijkleermogelijkheden te realiseren door samenwerking met Brentano in Amstelveen (verpleeghuis), Cordaan in Amsterdam ( LVB & ggz), Kenter Jeugdhulp (Jeugdggz), De Opvoedpoli Amsterdam (Jeugdggz) en Brijder Web (Verslavingszorg).Theoretisch onderwijs wordt wekelijks gegeven in Utrecht door experts uit de GGZ. Om voor dit traject in aanmerking te komen, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen:
  • Je bent geregistreerd als verpleegkundige artikel 3 in het BIG-register;
  • Je beschikt over het diploma HBO-Verpleegkunde of MBO-Verpleegkunde / inservice-opgeleid, aangevuld met een diploma van een relevante beroepsgerichte vervolgopleiding op HBO-niveau (Bachelor);
  • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 80% FTE) als verpleegkundige in de GGZ;
  • Je functioneert bovengemiddeld, aangetoond door een samengesteld portfolio op basis van de CanMeds;
  • Je beheerst (passief) de Engelse taal;
  • Je beschikt over een Rijbewijs B
Aan het begin van de sollicitatieprocedure, na het eerste gesprek, zullen wij een online ontwikkel-assessment inzetten. De resultaten van dit assessment kunnen leidend zijn voor de uitkomst van de procedure.

Contact

Willem Struijs, verpleegkundig specialist GGZ / opleider
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Werkvelden

Overige werkvelden

Plaats

Amsterdam

Sluitingsdatum

31 oktober 2021