Buitenlands diploma

Terug naar Werken en leren

Heb je een internationaal diploma en wil je in Nederland aan de slag?

Dan kun je een diplomawaardering aanvragen bij het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW). In Nederland zijn 2 centra die zich bezighouden met deze waarderingen. Nuffic op het niveau van hoger onderwijs (hbo en universiteit) en Colo waardeert diploma's op het niveau van secundair beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie.

Kijk voor meer informatie over diplomawaardering op IDW.

Buitenlands diploma / internationaal diploma en wil je in Nederland aan de slag