Geplaatst op: 20-06-2016Naar overzicht

Scholingsvouchers20 jun 2016

van WW-uitkering naar werk of van werk naar werk

Het is mogelijk via het UWV een scholingsvoucher aan te vragen om werknemers van ww-uitkering naar werk of van werk naar werk te helpen via scholing of EVC. De vouchers zijn beschikbaar voor mensen die al een WW uitkering ontvangen of mensen die in de WW dreigen te komen. Ook ZZP-ers die dreigen zonder werk te komen te zitten, kunnen gebruik ervan maken. Voorwaarde is wel dat de subsidie wordt ingezet voor een opleiding of ervaringscertificaat richting een zogenaamd kansberoep. De kansberoepenlijst zoals deze er momenteel uitziet is te lezen op onderstaande link.

Voor werkgevers bieden deze scholingsvouchers een mooie gelegenheid om een werknemer met brug-ww in dienst te nemen en tegelijkertijd te scholen (bijv. door iemand een deel van de week in dienst te nemen en een deel van de week (met behoud van WW uitkering) een met scholingsvoucher betaalde scholing te laten volgen. Voorwaarde is dan wel dat er, na het afronden van de scholing, een baangarantie tegenover staat waarbij het aantal contracturen hoger ligt dan voor aanvang van de scholing.

Voor 50-plussers bestaat een aparte voucherregeling. Zo hoeven zij zich niet te laten scholen voor een baan uit de lijst van kansberoepen. Wel moet de kans op een baan aantoonbaar worden vergroot of uitzicht zijn op werk als zelfstandige bestaan na de scholing. De scholingsvoucher is tijdelijk beschikbaar.

Meer informatie over de scholingsvouchers vind je op

https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/scholingsvoucher-voor-werkzoekende-in-de-langdurige-zorg