SAM SAM lustrumeditie 2021

Beste SamSam enthousiastelingen,

Alle voorbereidingen staan klaar, met veel positieve energie is er, vanuit de kracht van de samenwerking tussen de gezamenlijke organisaties, alles aan gedaan om de geplande jubileumeditie van de SamSam bijeenkomst tot een verbindend en inspirerend evenement te maken. Helaas hebben de toenemend aantal coronabesmettingen het landelijk risiconiveau opgeschaald tot niveau ‘ernstig’ en zijn er op 2 november jl. in de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Het kabinet heeft tevens genoemd op 12 november te willen besluiten over eventueel aanvullend benodigde maatregelen.

De deelnemende organisaties maken hieruit afwegingen en vertalingen en delen hierin de prioriteit die gegeven wordt aan de bescherming van kwetsbaren. Ondanks dat het evenement strikt genomen onder de huidig geldende maatregelen doorgang zou kunnen vinden, is nu de afweging gemaakt op het mogelijke besmettingsrisico, de uitvoerbaarheid van de geplande activiteiten in relatie tot de maatregelen én de onvoorspelbaarheid van de virusontwikkelingen en impact daarvan op de continuïteit van de zorg. De gezamenlijke organisaties hebben besloten dat dit nu niet het juiste moment lijkt, de SamSam bijeenkomst zal worden uitgesteld.

Een nieuwe datum zal worden gezocht. We hopen van harte dat jullie dan aanwezig zullen zijn. Er staat een ontzettend leuk programma voor jullie klaar! Alle workshops en activiteiten op het gebied van Vitaliteit en Verbinding houden jullie tegoed.
Tot binnenkort!

De SamSam organisatie.

Terug naar Inspiratie